Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Léčíme a přivádíme děti na svět už 55 let

Rokycanská nemocnice přivítala své první pacienty v červnu roku 1957. Slavnostního otevření nově vybudované nemocnice se zúčastnil tehdejší ředitel Světové zdravotnické organizace Van de Calsythe. Stavba komplexu budov začala na severním okraji Rokycan v roce 1952 podle projektu architektů Ing. Arch. Miroslava Kleina a Ing. Arch. Josefa Mojžíše. V tehdejší době se jednalo o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a budovy polikliniky, spojené společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami, takzvaným komplementem.

Původní kapacitu čtyř základních lůžkových oddělení – dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgické a interní - tvořilo v době zahájení provozu 250 lůžek a personál čítající 328 lidí. Počty lůžek i zaměstnanců se v průběhu času logicky vyvíjely. Do roku 1961 docházelo k postupnému zvýšení lůžkové kapacity až na 430 v celkem šesti odděleních. Nejvíce zaměstnanců měla pak nemocnice v roce 1970, kdy jich zde pracovalo 640. V dalších letech se počty snižovaly.

Již v roce 1971 mohla veřejnost využívat lékařskou službu první pomoci. Na ní pak jen o rok později jako jedny z prvních v republice v rámci nemocnice navázaly i výjezdy rychlé záchranné služby. Postupně přibyly intenzivní formy péče – anesteziologicko resuscitační oddělení a jednotka intenzivní péče. Byly dostavěny garáže, vrátnice, prodejna a vedle nemocnice též ubytovna a bytovka pro zaměstnance.

Po roce 1989 některé ambulance v poliklinické části převzali privátní ambulantní lékaři, kteří s nemocnicí nadále spolupracují. Do konce roku 1991 byla Rokycanská nemocnice organizačně začleněna pod tehdejší Okresní ústav národního zdraví. Mezi lety 1992 až 2003 nesla název Nemocnice s poliklinikou Rokycany.

K 1. lednu 2004 pak jako její pokračovatel vznikla Rokycanská nemocnice, a.s. Jejím zřizovatelem a jediným vlastníkem je Plzeňský kraj. Rokycanská nemocnice poskytuje odbornou lékařskou péči především obyvatelům okresu Rokycany a spádových oblastí okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever již 55 let. Za tu dobu se v rokycanské porodnici narodilo zhruba 40 tisíc dětí, lékaři zde provedli přes 175 tisíc operací a úspěšnou léčbu či ošetření zde absolvovalo až 1,5 milionu pacientů.

Fotogalerie


    O nemocnici > Historie
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.