Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Nákup a modernizace vybavení zdravotnického zařízení Rokycanské nemocnice, a.s.

14. 3. 2010

Rokycanská nemocnice, a.s. je úspěšným žadatelem a příjemcem dotace ze strukturálních fondů ERDF z III. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Projekt byl zaměřen na částečně nové vybavení RTG oddělení a jeho modernizaci- digitalizaci provozu a dále na nové vybavení mezioborové JIP monitorovací soustavou.

Dotace ve výši cca 20 milionů byla použita na nákup skiagraficko-skiaskopické sklopné stěny, na přímou digitalizaci tohoto nového zařízení a na nepřímou digitalizace stávajícího RTG přístroje. Dále bylo nakoupeno 9 pacientských a jeden centrální monitor na JIP.

Ve výběrovém řízení uspěla firma Hospimed, která byla generálním dodavatelem a kompletářem celé investiční zakázky, rozsáhlý projekt digitalizace provedla firma Siemens.

Smlouva s úřadem regionální rady byla podepsána v lednu 2008, realizace byla započata v srpnu 2008 po proběhlém výběrovém řízení a dokončení stavební připravenosti pro instalaci nových přístrojů. Stavební část projektu byla zajištěna z finančních prostředků poskytnutých Plzeňským krajem. K předání a zahájení zkušebního provozu došlo 14.12.2009, k oficiálnímu otevření zrekonstruovaného provozu došlo 14.3.2010.

Digitalizace provozu RTG oddělení přináší zásadní kvalitativní změnu v dosavadních pracovních postupech. Odpadá vyvolávání a zhotovování klasického snímku a nahrazuje jej digitální elektronický snímek, který je možné prohlížet ihned po provedené expozici RTG přístrojem. Je uchován v archivačním systému PACS a je možno jej kdykoli zobrazit, sdílet s lékaři celé nemocnice, odesílat s pacientem na jiné pracoviště, tisknout, uložit na přenosové archivační médium (CD, DVD) apod.

Projekt je určen ke zlepšení zdravotní péče poskytované pacientům celého okresu Rokycany a přilehlých oblastí, všem ambulantním i ležícím pacientům, návštěvníkům ambulancí LPS. Moderní přístroje s kontrolovanými parametry jsou zárukou šetrného vyšetření, špičková technologie zajišťuje další diagnostickou práci s elektronickým obrazem. Možné sdílení výsledku vyšetření zase umožní v případě nutnosti okamžitou konsultaci s jinými klinickými pracovišti. Archivace snímků dává možnost na pracovišti vybaveném systémem PACS vyvolat snímek staršího data pořízený úplně jinde k případnému srovnání nebo posouzení dynamiky choroby či hojení.

Minigalerie projektu


    O nemocnici > Modernizace vybavení
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.