Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Dětské oddělení

primářka

primářka

MUDr. Jaroslava Paduchová
vrchní sestra

vrchní sestra

Mgr. Radka Brožíková
nahoru

Charakteristika oddělení

Dětské oddělení se zaměřuje na léčbu dětí s interními nemocemi respiračními, kardiologickými a nemocemi zažívacího traktu. Dále pak na chirurgické, ortopedické a urologické případy, léčbu dětí s chorobami očními, kožními, neurologickými, z oblasti ORL a dětské gynekologie. U nemocí neurologických či respiračních také dětem a jejich maminkám nabízíme pomoc při zahájení a zácviku rehabilitace.

Spolupracujeme nejen s kolegy z ostatních oddělení naší nemocnice, ale i s externími specialisty, kteří k nám na oddělení docházejí. Neméně významná je i spolupráce s vyšším klinickým pracovištěm – Dětskou klinikou FN v Plzni. Mnoho dětských chorob má netypický průběh a širokou vyšetřovací paletu. Pro co nejrychlejší stanovení diagnosy na lůžku provádíme řadu komplementárních laboratorních, mikrobiologických, radiodiagnostických a sonografických vyšetření, případně i konziliárních vyšetření lékaři z dalších oborů (např. alergologie, neurologie,kožní,oční atd.). K monitoraci dětí máme k dispozici baby senzory pro kojence, kamerou sledovaný pokoj kojenců a batolat, monitory vitálních funkcí.

Rozvojem diagnostických a terapeutických možností v ambulantní i nemocniční péči se v průběhu minulých let výrazně snížila nutnost hospitalizace. V souladu s celostátním trendem došlo k podstatnému zkrácení doby léčení pacientů na našem oddělení, průměrná ošetřovací doba je 2-4dni. Ke zkrácení pobytu na oddělení přispívá i možnost pobytu jednoho z rodičů u dětí mladších 6let. U dětí nad 6 let věku je hospitalizace doprovodu možná za úhradu a  dle obsazenosti lůžek. Tým dětských lékařů a sester ve spolupráci se sponzory a vedením nemocnice postupně vytvořil a dále rozvíjí pro nemocné děti co nejlepší podmínky pro pobyt na oddělení. Na všech pokojích máme televize, volný přístup k wifi  síti, hračky a hry pro děti..

nahoru

Struktura oddělení

Lůžková část dětského oddělení se nachází v prvním patře hlavní budovy nemocnice. Je určená pro děti od 0 do 19 let. V současnosti máme k dispozici 14 lůžek pro děti a 6 pro jejich doprovod. Jeden pokoj se třemi lůžky je vybaven pro akutní a závažné případy vyžadující zvýšenou péči (nebulizace, monitory vitálních funkcí).

Schéma celé nemocnice naleznete zde.

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením primářky MUDr. Jaroslavy Paduchové působí na oddělení tým devíti lékařů, složený jak z kmenových, tak externích odborníků. Na oddělení pracuje celkem osm zdravotních sester. Vrchní sestrou je Mgr. Radka Brožíková.

Lékaři oddělení

 • MUDr. Jaroslava Paduchová - primářka
 • MUDr. Marie Přibíková – zástupkyně primářky
 • MUDr. Robert Nekl
 • MUDr. Alexandra Katrušinová
 • MUDr. Zuzana Hanušová
 • MUDr. Zuzana Humlová
 • MUDr. Hana Perková, MBA

Externí imunolog-alergolog

 • MUDr. Soňa Hronová

Dětský neurolog

 • MUDr. Martina Machová
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt tel. / fax 371 762 110 / 371 723 027
detske@nemocnice-ro.cz
Primářka 371 762 100
paduchova@nemocnice-ro.cz
Zástupce primářky 371 762 103
pribikova@nemocnice-ro.cz
Vrchní sestra 371 762 110, 102
Lůžkové oddělení tel.
Novorozenecké oddělení
Alergologická ambulance
Ostatní ambulance
371 762 110
371 762 130
371 762 106
371 762 113
nahoru

Pediatrické ambulance, odborné poradny

Nemocnice zajišťuje 24hodinovou příjmovou ambulanci a níže vyjmenované odborné ambulance. Podrobnosti k nim a ordinační hodiny naleznete v sekci LPS / Ambulance.

 • Příjmová ambulance
 • Nefrologické ambulance
 • Gastroenterologická ambulance
 • Neurologická ambulance
 • Kardiologická ambulance
 • Novorozenecká ambulance
 • Ambulance praktického lékaře pro děti a mládež
 • Alergologická ambulance
nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnic zde.

nahoru

Příjem - informace pro rodiče hospitalizovaných dětí

Plánované příjmy

 • pracovní dny mezi 13. a 14. hodinou
 • soboty a neděle mezi 16. a 17. hodinou

Akutní příjmy

 • kdykoliv

Doporučujeme k seznámení

 • Během přijetí lékař zjišťuje od doprovodu důležité údaje z rodinné anamnesy, informace o vývoji a prodělaných chorobách pacienta a okolnosti onemocnění, pro které je přijímán.
 • Z dokladů jsou nutné: průkaz zdravotní pojišťovny, zdravotní průkaz a občanský průkaz doprovodu i dítěte nad 15 let.
 • Doprovod – zákonný zástupce je seznámen s důvodem hospitalizace a je mu předložen k podpisu příslušný formulář.
nahoru

Souhlas zákonných zástupců nezletilého pacienta

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat souhlas zákonných zástupců nezletilého pacienta.

Jedná se o tyto výkony:

 • transfuze krve
 • očkování
 • lumbální punkce
 • odběr pro: genetické vyšetření, vyšetření metabolických vad
 • výkony fibroskopické
 • radiodiagnostické: CT, magnetická rezonance, cystoradiografie, scintigrafie, vylučovací urografie
 • anestezie
 • chirurgické: operace, repozice
 • gynekologické
nahoru

Charta práv dětí


    Oddělení > Dětské oddělení
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.