Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Jednotka intenzivní péče

zastupující primář

zastupující primář

MUDr. Naděžda Radová
vrchní sestra

vrchní sestra

Mgr. Pavla Matějková
nahoru

Charakteristika oddělení

V rámci nemocnice zajišťujeme centrálně péči o pacienty s ohrožením života nebo selháváním základních životních funkcí. Jedná se zejména o stavy interní (včetně neurologické), chirurgické (včetně urologické a úrazové) a gynekologické povahy. Primárně se nezaměřujeme na dětské pacienty.

Jednotka intezivní péče v nemocnici funguje jako mezioborová. Na oddělení jsou trvale přítomny zdravotní sestry a též stále dostupní lékaři. Ošetřujícími lékaři jsou pak kolegové z příslušných oddělení nemocnice.  

Péče na našem oddělení zahrnuje především :

 • monitorování vitálních funkcí invazivním i neinvazivním způsobem
 • oběhovou podporu
 • plicní ventilaci neinvazivní i invazivní
 • péči o dýchací cesty
 • diagnostiku šokových stavů
 • bolestí na hrudi, bolestí břicha
 • předoperační a pooperační péči
 • umělou výživu
 • intoxikace
 • léčbu poruch vnitřního prostředí
 • hrudní drenáž
 • dočasná kardiostimulace.

Naše mezioborová JIP dále zajišťuje následnou hospitalizaci pacientů u komplikovaných stavů primárně léčených ve Fakultní nemocnici Plzeň (pooperační stavy, pacienti po intervencích na srdečních cévách).

Pro potřeby ostatních oddělení poskytujeme konsiliární činnost u hospitalizovaných pacientů (zavádění centrálních žilních katetrů, proplach portů, péče o pacienty s tracheostomií).

nahoru

Struktura oddělení

Oddělení má 9 monitorovaných lůžek. Z toho dvě umožňují provádění umělé plicní ventilace, která je poskytována obvykle na přechodnou dobu ve spolupráci s ARO. V případě potřeby dlouhodobé plicní ventilace jsou pacienti předáváni do péče na pracoviště vyššího typu, zejména do FN Plzeň.

Oddělení se nachází v přízemí nemocnice v zadním levém křídle.

Schéma celé nemocnice naleznete zde.

V naší nemocnici působí mezioborová JIP jako samotné oddělení od roku 2006 v zrekonstruovaných prostorách v přízemí budovy nemocnic

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením vedoucí lékařky MUDr. Naděždy Radové  působí na oddělení určení lékaři z interního a chirurgického oddělení naší nemocnice a celkem 15 zdravotních sester včetně sanitárky. Vrchní sestrou je Mgr. Pavla Matějková

nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt tel. / fax 371 762 325 / 371 762 256
jip@nemocnice-ro.cz 
Vedoucí lékařka 371 762 255
371 762 250
radova@nemocnice-ro.cz
Vrchní sestra 371 762 252
matejkova@nemocnice-ro.cz
nahoru

Informovaný souhlas pacienta

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta.

Jedná se o tyto výkony:

 • Elektrická kardioverze
 • Kanylace centrální žíly
 • Endoskopické vyšetření horní části trávicí trubice
 • Endoskopické vyšetření tlustého střeva
 • Písemný souhlas pacienta/ zákonného zástupce s transfuzí
 • Souhlas pacienta se zdravotním výkonem-RN,a.s 1Bc (akutní výkony:hrudní drenáž, transvenosní kardiostimulace, punkce pleurální, punkce ascitu, apod.)
nahoru

Doporučení

Návštěvy pacientů a konkrétní hodiny návštěv pacientů hospitalizovaných na JIP závisí na zdravotním stavu pacienta a provozu oddělení. Vhodná je vždy telefonická domluva na oddělení.

nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnic zde.


    Oddělení > Jednotka intenzivní péče
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.