Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Hospitalizace a návštěvy

nahoru

Hospitalizace

Vážený návštěvníku, ať už je hospitalizace Vás či Vámi blízké osoby plánována, nebo se jedná o akutní příjem, bývá zpravidla s vědomím předpokládaného vyšetření či zdravotnického zákroku jakýkoli pobyt ve zdravotnickém zařízení tou méně očekávanou a vítanou zkušeností.

Předsudků a obav z pobytu v nemocnicích jsme si plně vědomi. Týmy lékařů, sester, laborantů a dalších pracovníků Rokycanské nemocnice se proto vždy snaží, aby pobyt každého pacienta byl co nejefektivnější a nejpříjemnější. Personál je připraven věnovat za pomoci moderních přístrojů a technologií maximální odbornou péči a hospitalizaci udělat milou i po lidské stránce.

K tomu, aby pak na pobyt v nemocnici převážily spíše příjemné vzpomínky, může přispět i samotný pacient či jeho blízcí, kteří jej navštěvují. Rádi vám tímto poskytneme informace a tipy, jak hospitalizaci co nejvíce ulehčit.

nahoru

Co si (ne)vzít s sebou do nemocnice?

 • šaty k převozu a odvozu z nemocnice
 • pyžamo (noční úbor), spodní prádlo, župan, přezutí
 • předměty osobní hygieny (zejména kartáček na zuby a pastu), ručník
 • doklady k zdravotnímu pojištění (karta pojištěnce)
 • Léky, které pacient chronicky užívá (nejlépe v originálním balení nebo alespoň jejich seznam a dávkování)
 • Kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné

Dále doporučujeme přibalit

 • Zdravotní dokumentaci a doporučení k hospitalizaci (nemá-li již personál nemocnice)
 • Rentgenové snímky z posledních vyšetření před hospitalizací (jsou-li a souvisí-li s hospitalizací)
 • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud Vám byl vystaven ošetřujícím lékařem
 • Pokud jste v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený
 • Minerální nebo neperlivou vodu
 • Knihu, časopisy, křížovky apod.

Co si s sebou nebrat?

 • Šperky
 • Větší obnos peněz (či vkladní knížky)
 • Zbraně
 • Dražší typy mobilních telefonů (doporučujeme levnější přístroj, nemocnice je také vybavena telefonními automaty)
nahoru

Pobyt v nemocnici

Osobní předměty a ošacení

K uložení šatstva a osobních předmětů slouží během pobytu v nemocnici zpravidla šatník v pokojích a stolek vedle lůžka. Vybavení úložnými prostory a jejich uzamykatelnost je na každém oddělení individuální. Na podrobné informace je třeba se informovat. Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení.

Léky

Při pobytu v nemocnici předepisuje všechny léky ošetřující lékař. A to i v případě, že se jedná o léky k léčbě specifických onemocnění, které nesouvisí s hospitalizací. O užívaných lécích je třeba při příchodu do nemocnice informovat zdravotní sestru. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které budou podávány během nemocniční léčby. Je v zájmu zdraví pacienta, aby nepoužíval během pobytu v nemocnici léky, o nichž neví ošetřující lékař.

Kouření

Ve všech zdravotnických zařízení v ČR a stejně tedy i v Rokycanské nemocnici platí zákaz kouření. Kouření je příčinou různých typů onemocnění a zpomaluje i léčbu zdravotních potíží, které s kouřením přímo nesouvisí. Od 31. května 2017 vstoupil v účinnost nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Podle tohoto zákona platí absolutní zákaz kouření ve zdravotnických zařízeních, a to včetně prostor, které souvisejí s jejich provozem, tedy i včetně venkovního areálu a technických pracovišť. Zákaz se týká i používání elektronických cigaret a platí jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, návštěvy a další osoby, které se v areálu nemocnice pohybují. Osoby porušující zákaz může kdokoli vyzvat k dodržování zákazu. Porušení zákazu je přestupek, za který může být kuřákovi udělena pokuta až do 5 000 Kč. Nikde v areálu nemocnice se rovněž nesmí prodávat tabákové výrobky a e-cigarety.

Režim pobytu a léčby

Režim pobytu se řídí režimem příslušného oddělení, s nímž se pacient seznamuje v den příjezdu. Režim léčby určuje ošetřující lékař. Pacientovi ho sděluje pokud možno v dostatečném předstihu s ohledem na vývoj léčby a etický kodex.

Strava

Stravu připravuje v každém zařízení tým zkušených kuchařů ve spolupráci s odborníkem na skladbu jídelníčku a s ohledem na požadavky ošetřujícího lékaře. Strava a případná dieta je důležitým faktorem v rychlosti a efektivitě léčby. V případě dotazů ke složení stravy vzneste požadavek na ošetřující personál. K dotazům je Vám samozřejmě i kontaktní formulář.

Služby

V Rokycanské nemocnici jsou pro pacienty i návštěvy dostupné základní služby a zboží. K dispozici je prodejna občerstvení a tiskovin a také telefonní automaty. V nemocnici je také internetový kiosek a v pokojích je možné se připojit se na internet. Informace získáte na jednotlivých odděleních. Dokupování potravin a nápojů v prodejnách občerstvení nebo v automatech stejně jako konzumaci potravin přinášených návštěvami konzultujte se zdravotní sestrou nebo ošetřujícím lékařem, aby nebyl znehodnocen postup léčby. Na většině oddělení je možné používat mobilní telefon.

Lékárna

Součástí Rokycanské nemocnice je lékárna. Informace o jejím provozu naleznete zde.

nahoru

Propuštění z nemocnice

O termínu propuštění z nemocnice v případě hospitalizace informuje ošetřující lékař. Poskytne Vám také instrukce ke způsobu domácí péče a seznámí Vás, jak včas odhalit případné komplikace a jak je řešit. Zároveň připraví propouštěcí zprávu pro lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil.

Při odchodu si pečlivě zkontrolujte, zda jste v nemocnici nic nezapomněli, např. pokud využíváte možnosti úschovy cenností či peněz.

Nemocnice doporučuje, aby Vám při ukončení hospitalizace pomohli blízcí a zajistili Vám pohodlný odvoz.
Jménem Rokycanské nemocnice Vám dále přejeme brzké uzdravení a rychlou rekonvalescenci. Doufáme zároveň, že jste byli s péčí u nás spokojeni.

Poděkování

Pokud chcete svým ošetřujícím vyjádřit vděk za dobře odvedenou práci a příjemné vystupování, dovolujeme si Vás upozornit, že zaměstnanci nesmějí přijímat individuální věcné či finanční dary. Máte-li tedy zájem ocenit péči nad rámec verbálního poděkování, využijte prosím možnosti poslat ještě jeden děkovný vzkaz pro ošetřující personál (formulář zde) nebo podpořit naši nemocnici finančním darem.

Informace k poskytnutí daru naleznete zde.

nahoru

Návštěvy na lůžkových odděleních

Doporučené návštěvní hodiny na všech lůžkových odděleních Rokycanské nemocnice:

pondělí až pátek 14:00 – 17:00 hod
sobota, neděle a svátky 14:00 – 16:00 hod

Po dohodě s lékařem / zdravotním personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv nemocných.

Na oddělení jednotky intenzivní péče (JIP) závisí konkrétní hodiny návštěv na zdravotním stavu pacientů, domluvě se zdravotním personálem a provozu oddělení. Vhodná je vždy telefonická domluva na čísle 371 762 325, případně 371 762 255. 

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.


    Pro veřejnost > Hospitalizace a návštěvy
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.