Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií

Dle platné legislativy má každý pacient právo nahlédnout do svazku zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření či hospitalizace v nemocnici. Pokud chce toto právo využít, je třeba postupovat podle níže uvedených informací.

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii?

Ze zákona může o dokumentaci požádat...

  • sám pacient,
  • osoba, která je pacientem uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací, který podepisuje pacient nebo jeho zákonný zástupce při přijetí do nemocnice,
  • v případě úmrtí pacienta osoba blízká (osobou blízkou je přímý příbuzný v řadě přímé, tzn. rodiče, děti, vnuci a dále sourozenec, manžel/ka a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní)
  • osoba, která je určena pacientem dodatečně v době podání žádosti v dokumentaci na oddělení (ambulanci) - prvotně není uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací 
  • zákonný zástupce / opatrovník
  • úřední osoby - zdravotničtí pracovníci, soudní znalci, revizní lékaři, Policie ČR a ostatní zákonem určené osoby

Nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou současně maximálně dvě osoby, například sám pacient a osoba blízká nebo dvě osoby blízké.

Jak lze žádat o dokumentaci?

Je třeba vyplnit Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů, opisů, kopií ze zdravotnické dokumentace. Formuláře lze získat na sekretariátu nemocnice, na sekretariátech lůžkových oddělení a je ke stažení níže ve stránce (dvě varianty).

Úřední osoby nechť postupují dle specifického postupu a žádosti (ke stažení níže).

Žádosti se přijímají osobně i poštou v sekretariátu nemocnice, v sekretariátech lůžkových oddělení (v případě absence sekretariátu u vrchní sestry oddělení) v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod nebo na recepci nemocnice. 

Kolik stojí pořízené kopie ze zdravotní dokumentace a jak zaplatit?

Platba je přijímána v hotovosti v pokladně Rokycanské nemocnice v pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.

Ceník služeb ke stažení zde (Ceník dalších služeb). 

Kdo bude přítomen u Vašeho nahlížení do dokumentace?

Po celou dobu nahlížení do zdravotnické dokumentace bude přítomen zdravotnický pracovník Rokycanské nemocnice, aby Vám případně mohl poskytnout rady týkající se administrativního vyřízení vašeho požadavku.


    Pro veřejnost > Nahlížení do zdravotnické dokumentace
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.