Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Sledování spokojenosti pacientů

Rokycanská nemocnice dlouhodobě sleduje míru spokojenosti pacientů s ošetřením v ambulancích nebo s léčbou na lůžkových odděleních. Sledování se provádí dotazníkovým průzkumem. Od roku 2013 je tento systém sledování spokojenosti jednotný ve všech akutních nemocnicích resp. nemocnicích následné péče skupiny Nemocnice Plzeňského kraje.

Dotazníky a jejich distribuce

Používají se dva typy dotazníků – pro AMBULANTNÍ (A) a pro HOSPITALIZOVANÉ (H) pacienty. Distribuují se, když pacient opouští ordinaci (A) nebo v průběhu hospitalizace (H), zpravidla den před plánovaným propuštěním. Dotazníky si může pacient vyžádat i zpětně na oddělení či v ambulanci, kde byl léčen, nebo v recepci nemocnice. Ke stažení jsou též na webu nemocnice ve stránce CHTĚJTE LEPŠÍ SLUŽBY!

Vyplňování a sběr

Dotazníky obsahují několik jednoduchých dotazů s hodnocením známkami, slovním hodnocením a statistickým zjišťováním. Vyplňují se ručně jakýmkoli vhodným psacím prostředkem. Při vyplňování dotazníků mimo ordinaci nebo lůžkovou stanici je třeba vyplnit i název pracoviště (v záhlaví dotazníku), kde byl pacient ošetřován či léčen. Vyplněný dotazník lze odevzdat personálu, který jej pacientovi poskytl, do schránky u recepce nemocnice nebo jej lze zaslat poštou na adresu Nemocnice Plzeňského kraje, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. 

Zpracování vyhodnocení

Dotazníky zpracovává do elektronické podoby společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Zpravidla třikrát do roka pak provede vyhodnocení. Souhrnné vyhodnocení včetně zpracovaných elektronických přepisů poskytuje zpracovatel vedení nemocnic, zpravidla manažerům kvality. Ukázka zpracovaného souhrnného hodnocení níže.

Dopady zjištění a opatření

Manažerka kvality prezentuje po seznámení výsledky vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, zejména primářům či vrchním sestrám. V případě negativního hodnocení konkrétních parametrů navrhuje společně vedení nemocnice a oddělení opatření, která negativním jevům zabrání. V případě, že se negativní jevy opakují dlouhodobě, řeší se opatření i na úrovni společnosti Nemocnice Plzeňského kraje.

Ukázky způsobu vyhodnocení


    Pro veřejnost > Sledování spokojenosti pacientů
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.